kurzy, semináře, setkání

Labyrinty jsou moje téma... také pořádám a organizuji různé tvořivé kurzy, semináře i setkání,

na něž Vás zvu a ráda se s Vámi uvidím...

Témata seminářů: Tvořivá Cesta, Labyrint

    Tvořivá Cesta - inspirována metodami Brandon Bays a Juliií Cameron (o znovu probuzení tvořivosti a cestě k sobě),

                              obsahem je i proces putování, CESTA krajinou - viz web: https://kroky-krajinou.webnode.cz/

    Labyrint - seminář o labyrintech, jejich formách, jejich působení, pro kohokoliv z nás, kdo má odvahu vydat se

                     na cestu ke svému středu, k bytí v přítomnosti, k novému vnímání... Součástí je možnost vyzkoušet si

                     cestu labyrintem pro ty, kdo je neznají a nebo přidat další možnosti či pochopení na své cestě pro ty,

                     kdo je znají...

Témata kurzů:

návraty starých řemesel (sekání kosou, hliněné venkovní pece, tradiční způsoby stavění, ...)

udržitelný způsob bytí (permakultura, bylinky, semínka, alternativní energie, ...)

harmonizační a léčivé cvičení

řemesla (textil, papír, kůže, knihařské techniky)

výtvarné techniky (kresba, malba, enkaustika, ...)

tiffany, drátkování a korálkování, výroba svíček, mýdel, ...

 

Máte-li zájem o kurzy či semináře, setkání - informace o chystaných akcích, napište na mail:

AD.labyrint@seznam.cz  nebo se ozvěte na tel: +420 732 218 618