Co je labyrint

Labyrint, na rozdíl od bludiště, je tu od pradávna a má jen jednu stezku, která vede poutníka do středu, k sobě, k pochopení...

Labyrint je starobylý nástroj k meditaci v chůzipoužívaly jej téměř všechny kultury (nacházíme je po celém světě i mimo Evropu – v Číně, v Americe – indiáni kmene Hopi, v Alžíru, Egyptě a na mnoha dalších místech) a v průběhu věků sloužil k různým účelům a obřadům té které kultury (oslavy svátků, iniciační obřady, atp.). Pro své účely ho také později převzali křesťané (nejznámější je labyrint v katedrále v Chartres). Nejvíc dochovaných pravých labyrintů, hlavně krétského typu, je ve skandinávských zemích.

Je zjištěno, že chůze labyrintem zklidňuje a napomáhá k soustředění, učí trpělivosti a může působit různě terapeuticky, má příznivý účinek na levou i pravou hemisféru – obě je rovnoměrně zapojuje, harmonizuje...

Může se stát, že se nám již při jeho procházení vybaví řešení problému, který v současné době nějak prožíváme, aniž bychom vědomě s tímto tématem do labyrintu vstupovali.

Účastníci by si ho měli vyzkoušet v klidu, nejlépe každý sám – přece jen jde o meditaci v chůzi... – jít co nejpomaleji. Je na každém, jak celou svou cestu momentálně pociťuje a jak se nechá vést... Spíš jde o to, aby se uvolnil a celé si to v klidu užil – a půjde-li rychle nebo pomalu, mu pak přijde samo... nejlépe by se labyrinty měly procházet naboso..., v trávě, v písku, i v lese…

Lidé na ně reagují samozřejmě různě: někoho „jen“ uklidňují, někdo je prožívá, někdo má vize a někdo tančí, děti je probíhají tak, jako všude na světě...  Labyrint pomáhá tomu, kdo je na to připraven. Kdo není, ten si může užít „jen“ příjemné a zklidňující procházky…

Labyrinty dělám pro veřejnost více než 10 let, při každé příležitosti, kdy je to možné. Také pro školy, školky, letní tábory dětí, i pro děti se zvláštní péčí. Pro dospělé jako samostatný seminář nebo na různých akcích, např. festivaly, svatby, semináře a podobně.

Nejvíc mám to potěšení na Borovici v Českém ráji (víkendové a prázdninové akce), jako součást programu.

Dělám je ze všech možných „stavebních“ kamenů – co je po ruce. Krásné jsou z přírodnin, ze šátků, vyšlapávám je ve sněhu, v písku; světelné jsou kapitola sama pro sebe… a na různých místech – ve městech na dláždění, v trávě, pod stromy a mezi stromy v parcích a zahradách, v lese, na hřišti, ale také v tělocvičně, na chodbách i v menších místnostech…, všude, kde je příležitost :-)

Pokud je na nějakém místě labyrint trvale, pomáhá energeticky čistit prostor a sloužívá nejen jako místo pro meditaci, k relaxaci, ale též k obnově míst pro setkávání, sdružování, sdílení, ... jako bývaly dříve využívány návsi, náměstíčka a prostranství s lavičkami...

 

Přihlášky, dotazy nebo objednávky pište na mail:    AD.labyrint@seznam.cz

nebo se informujte na tel:   +420 732 218 618